Magyar English Deutsch Roman Serbian Horvat

Изјава o визији


Једна компанија

Мада охрабрујемо и подржавамо своју разноликост у језицима, местима, послованју и пореклу, ми смо једна компанија - Грајф

Једна мисија

Обезбеђујемо амбалажу која даје ултимативну вредност нашим клијентима.

Једна визија

Бићемо најболја компанија за амбалажу на свету, послујући у правом партнерству са својим клијентима, снабдевачима и међусобно.