Magyar English Deutsch Roman Serbian Horvat

Izjava o viziji

Jedna kompanija

Mada ohrabrujemo i podržavamo raznolikost u jezicima, poslovanju i porijeklu, mi smo jedna kompanija - Greif


Jedna misija

Nudimo ambalažu koja daje ultimativnu vrijednost našim klijentima.

Jedna vizija

Bićemo najbolja kompanija za ambalažu na svijetu, poslujući u pravom ortaštvu sa svojim klijentima, snabdjevačima i međusobno.